Druki do pobrania

1. Zawiadomienie o zamierzonym przyst±pieniu do wykonania robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia Ściągnij
plik doc

1a. Informacja zawieraj±ca dane zamieszczone w ogłoszeniu dot. BIOZ Ściągnij
plik doc

1b. O¶wiadczenie kierownika budowy o sporz±dzeniu planu BIOZ oraz przyjęciu obowi±zku kierowania budow± Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy/wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu Ściągnij
plik doc

2a. O¶wiadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Ściągnij
plik doc

2b. O¶wiadczenie inwestora (w przypadku wniosku o pozwolenie na użytkowanie) Ściągnij
plik doc

O¶wiadczenie Ściągnij
plik doc